Themakaarten

Geografische kaarten per thema

Smartcity

Smartcity project
Smartcity project

Het smartcity project is een set met data en kaarten over de stad Alkmaar. In dit project wil de gemeente meer inzicht geven en krijgen over de ontwikkelingen in de stad.

Digitale tweeling
Digitale tweeling

In de Digitale Tweeling kan je op termijn interactief en realtime een deel van de plannen rondom het Alkmaars Kanaal bekijken, ervaren en erover meedenken. De eerste fase van de digitale tweeling van Alkmaar is klaar en we delen deze graag met iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Sociale instellingen, onderwijs en cultuur

Sociale instellingen
Sociale kaart

Sociale, culturele en onderwijsinstellingen in gemeente Alkmaar, zoals verzorgingstehuizen, concertpodia en wijkcentra. 

Basisonderwijs
Basisonderwijs

Op deze themakaart staan de basisscholen van Alkmaar.

Voortgezet onderwijs
Voortgezet en beroepsonderwijs

Op deze themakaart staan scholen voor voortgezet-, middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Overige themakaarten

Sport instellingen
Sportinstellingen

Deze kaart biedt een overzicht van alle sportmogelijkheden, zowel openbaar als sportclubs en verenigingen. 

Parkeerverordening

Geografisch overzicht van de parkeerzones in Alkmaar, de betaalgebieden en gebieden voor vergunninghouders.

Kadastrale kaart

Kaart met kadastrale eigendommen, gemeentelijk eigendommen en kadastrale percelen die zijn uitgegeven in erfpacht.

Nap Peilmerken
NAP-peilmerken

Alle hoogtes in Nederland worden gemeten ten opzichte van hetzelfde niveau, het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Naast peilmerken van de gemeente zijn er ook peilmerken van rijks waterstaat

Gladheidsbestrijding
Gladheidsbestrijding

Kaart met de wegen die door Stadswerk072 worden gestrooid bij gladheid.

Snelhedenkaart
Snelhedenkaart

Kaart met snelheden voor het nemen van juiste verkeersmaatregelen voor veilig werken langs de weg.

3D Alkmaar
Alkmaar 3D

3D kaart van Alkmaar met toekomstige bouwprojecten.

Monumenten
Monumenten

Kaart met alle monumenten binnen de gemeente Alkmaar