Themakaarten

Het Coalitie akkoord in kaart

Vitaliteit

Basisonderwijs
Basisonderwijs

Op deze themakaart staan de basisscholen van Alkmaar.

Voortgezet onderwijs
Voortgezet en beroepsonderwijs

Op deze themakaart staan scholen voor voortgezet-, middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Sociale instellingen
Sociale kaart

Sociale, culturele en onderwijsinstellingen in gemeente Alkmaar, zoals verzorgingstehuizen, concertpodia en wijkcentra. 

Monumenten
Monumenten

Kaart met alle monumenten binnen de gemeente Alkmaar

Cultuur en geloof
Cultuur en geloofsgemeenschappen

Op deze themakaart staan de cultuurinstellingen en geloofgemeenschappen van Alkmaar.

Sport instellingen
Sportinstellingen

Deze kaart biedt een overzicht van alle sportmogelijkheden, zowel openbaar als sportclubs en verenigingen. 

Leefbaarheid

Gladheidsbestrijding
Gladheidsbestrijding

Kaart met de wegen die door Stadswerk072 worden gestrooid bij gladheid.

Snelhedenkaart
Snelhedenkaart

Kaart met snelheden voor het nemen van juiste verkeersmaatregelen voor veilig werken langs de weg.

Parkeerverordening

Geografisch overzicht van de parkeerzones in Alkmaar, de betaalgebieden en gebieden voor vergunninghouders.

Digitale tweeling
Digitale tweeling

In de Digitale Tweeling kan je op termijn interactief en realtime een deel van de plannen rondom het Alkmaars Kanaal bekijken, ervaren en erover meedenken. De eerste fase van de digitale tweeling van Alkmaar is klaar en we delen deze graag met iedereen die daarin geïnteresseerd is.

3D Alkmaar
Alkmaar 3D

3D kaart van Alkmaar met toekomstige bouwprojecten.

foto van bomen
Bomenbeleid

Dit zijn de gebieden binnen de gemeente Alkmaar waar de verordening Bomen voor is vastgesteld.

wandelaar met hond
Hondenbeleid

Op deze kaart wordt weergegeven waar de losloop gebieden en de gebieden met restricties voor honend zijn.

Duurzaamheid

Digitale tweeling
Digitale tweeling

In de Digitale Tweeling kan je op termijn interactief en realtime een deel van de plannen rondom het Alkmaars Kanaal bekijken, ervaren en erover meedenken. De eerste fase van de digitale tweeling van Alkmaar is klaar en we delen deze graag met iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Overige themakaarten

Kadastrale kaart

Kaart met kadastrale eigendommen, gemeentelijk eigendommen en kadastrale percelen die zijn uitgegeven in erfpacht.

Nap Peilmerken
NAP-peilmerken

Alle hoogtes in Nederland worden gemeten ten opzichte van hetzelfde niveau, het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Naast peilmerken van de gemeente zijn er ook peilmerken van rijks waterstaat

Smartcity project
Smartcity project

Het smartcity project is een set met data en kaarten over de stad Alkmaar. In dit project wil de gemeente meer inzicht geven en krijgen over de ontwikkelingen in de stad.